Klasser

Satsang

Workshops

Retreats

Yoga Alliance är en ideell organisation i USA som håller ett internationellt register över yogalärare och utfärdar certifieringar för lärare och skolor inom yoga. Registrerade lärare får använda beteckningen RYT (Registered Yoga Teacher) eller E-RYT (Experienced Registered Yoga Teacher). Vissa skolor får använda beteckningen RYS (Registered Yoga School), vilket innebär att elever som examineras därifrån automatiskt får använda beteckningen RYT. För alla tre beteckningarna finns det en 200-timmarsstandard och en 500-timmarsstandard.

Vår huvudlärare, Prema Paxton, är en Yoga Alliance certifierad lärare och vår skola, YogaBhav är certifierad av Yoga Alliance som yogalärarskola. Allt detta innebär för våra elever att de garanteras att våra klasser håller den högsta möjliga standard. Prema har under sina 25 år som lärare loggat över 5 000 timmar som avancerad yogalärare.

Nora Yoga och Meditations Center / YogaBhav är en E-RYT 200 registrerat yoga-, och meditations studio samt en RYS-200 Yogaskola  för utbildning av avancerade yogalärare.

Våran yogalärarutbildning kommer att startas hösten 2020

Nora Yoga och MeditationsCenter

Här  kan du delta i Yoga och meditationsklasser, kurser, workshops, retreats, kirtans (mantrasång) och mycket mer i vår studio i Nora (Bryggeriområdet).

Yoga för oss är en livsstil, ett medvetet val att gå på en väg som leder till en ökad förståelse om ens sanna  natur. 

Patanjali säger i sina Yoga Sutras:  yogaś-citta-vr̥tti-nirodhaḥ” –  Yoga is the stilling of the modifications of the mind. På samma sätt som vågorna på en sjö hindrar oss från att se botten på sjön,  så hindrar våra tankar och tendenser oss att se det som redan finns inom oss. 

Alla kurser, klasser, workshops, retreats, satsangs och andra yoga program har som syfte att öppna våra inre dörrar genom att stilla och gå bortom sinnets begränsningar.

Vare sig det sker genom en hatha yoga klass som genom korrekt alignment öppnar inre kanaler, eller genom en djup meditation, eller genom en aha-upplevelse under en föreläsning eller genom att försvinna i den bliss som uppkommer när vi sjunger kirtans.

 

25-27 september 

Yoga retreat i Nora. Mer information kommer snart

31 jan

Sista fredagen varje månad är det yogafilosofikväll på California Cafe. 18:30-20:00. Vi kommer att lyssna på ett föredrag samt diskutera yogafilosofier såsom, Yoga Sutras, Kashmir Shaivism, Shiva Sutras. Crestjewel of discrimination, Bhagavad Gita mm. Välkomna

3 mars

Antiinflammatorisk matlagningskurs, 14-16

8 mars  

Body & Soul. Hatha yoga workshop. 11:00-14:00

21  mars 

Nybörjarkurs i meditation. 15-17

3 maj 

Body & Soul. Hatha Yoga workshop #2